Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ŋɔj˧˧ŋɔj˧˥ŋɔj˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ŋɔj˧˥ŋɔj˧˥˧

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự

sửa

Động từ

sửa

ngoi

  1. Cố sức vươn từ dưới lên.
    Con chó ngoi ở dưới nước vào bờ.
  2. Cố sức vươn tới.
    Ngoi ngóp mới đến đích.

Đồng nghĩa

sửa

Tham khảo

sửa

Tiếng Quảng Lâm

sửa

Danh từ

sửa

ngoi

  1. sừng.