Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

mutes

  1. Động từ chia ở ngôi thứ ba số ít của mute

Chia động từSửa đổi