Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

murders

  1. Động từ murder chia ở ngôi thứ ba số ít.

Chia động từSửa đổi