Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

matches

  1. Động từ chia ở ngôi thứ ba số ít của match

Chia động từSửa đổi