Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

magnetised

  1. Quá khứphân từ quá khứ của magnetise.

Chia động từSửa đổi