Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

magnetises

  1. Động từ magnetise chia ở ngôi thứ ba số ít.

Chia động từSửa đổi