Tiếng AnhSửa đổi

Ngoại động từSửa đổi

magnetise ngoại động từ

  1. Từ hoá.
  2. Lôi cuốn, hấp dẫn; dụ hoặc, thôi miên.

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi