Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kə̰ʔp˨˩kə̰p˨˨kəp˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kəp˨˨kə̰p˨˨

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

cập

  1. Đến nơi.
    thuyền cập bến