Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

irons

  1. Động từ iron chia ở ngôi thứ ba số ít.

Chia động từSửa đổi