Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

irons

  1. Động từ chia ở ngôi thứ ba số ít của iron

Chia động từSửa đổi