Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

[ɪn.ˈkluːd]

Ngoại động từSửa đổi

include ngoại động từ /ɪn.ˈkluːd/

  1. Bao gồm, gồm có.
    his conclusion includes all our ideas — kết luận của ông ta bao gồm tất cả ý kiến của chúng tôi
  2. Tính đến, kể cả.

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi