Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

imitates

  1. Động từ chia ở ngôi thứ ba số ít của imitate

Chia động từSửa đổi