Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

hoes

  1. Động từ hoe chia ở ngôi thứ ba số ít.

Chia động từSửa đổi