Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

hexes

  1. Động từ chia ở ngôi thứ ba số ít của hex

Chia động từSửa đổi