Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

hexes

  1. Động từ hex chia ở ngôi thứ ba số ít.

Chia động từSửa đổi