Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
həp˧˥ tʰṵʔ˨˩hə̰p˩˧ tʰṵ˨˨həp˧˥ tʰu˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
həp˩˩ tʰu˨˨həp˩˩ tʰṵ˨˨hə̰p˩˧ tʰṵ˨˨

Động từ sửa

hấp thụ

  1. (Hoá học) Thu hút các chất từ hỗn hợp khí, bởi các chất rắn hay chất lỏng.
  2. (Id.) Thu hút các hạt hay các vật chất (như ánh sáng) bởi một vật thể).

Đồng nghĩa sửa

Dịch sửa

Tham khảo sửa