Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰu˧˧ hut˧˥tʰu˧˥ hṵk˩˧tʰu˧˧ huk˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰu˧˥ hut˩˩tʰu˧˥˧ hṵt˩˧

Động từ sửa

thu hút

  1. Lôi cuốn, làm dồn mọi sự chú ý vào.
    Một vấn đề có sức thu hút mạnh mẽ.
    Phong trào thu hút được đông đảo quần chúng tham gia.
    Thu hút hoả lực về phía mình (để đánh lạc hướng).

Dịch sửa

Tính từ sửa

thu hút

  1. Diễn tả cái gì đó có sức thu hút

Dịch sửa

Tham khảo sửa