Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
hoʔon˧˥ hə̰ːʔp˨˩hoŋ˧˩˨ hə̰ːp˨˨hoŋ˨˩˦ həːp˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ho̰n˩˧ həːp˨˨hon˧˩ hə̰ːp˨˨ho̰n˨˨ hə̰ːp˨˨

Danh từ sửa

hỗn hợp

  1. Tập hợp của nhiều chất trộn lẫn với nhau.
    Hỗn hợp khí oxi và metan nổ rất mạnh.

Tính từ sửa

hỗn hợp

  1. Có nhiều thành phần làm việc với nhau.
    Ủy ban hỗn hợp.

Tham khảo sửa