Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɣom˧˥ɣo̰m˩˧ɣom˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɣom˩˩ɣo̰m˩˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

 
Gốm cổ Sài Gòn trong Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

gốm

  1. Đồ làm bằng đất nung.

Tham khảo sửa