Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
xon˧˥kʰo̰ŋ˩˧kʰoŋ˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
xon˩˩xo̰n˩˧

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Tính từ sửa

khốn

  1. Mắc vào hoàn cảnh khó khăn, nguy hiểm.
    Năm
  2. Quân Pháp bị khốn ở Điện Biên Phủ.

Dịch sửa

Tham khảo sửa