Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
xon˧˥kʰo̰ŋ˩˧kʰoŋ˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
xon˩˩xo̰n˩˧

Phiên âm Hán–Việt Sửa đổi

Chữ Nôm Sửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự Sửa đổi

Tính từ Sửa đổi

khốn

  1. Mắc vào hoàn cảnh khó khăn, nguy hiểm.
    Năm
  2. Quân Pháp bị khốn ở Điện Biên Phủ.

Dịch Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi