Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

  • IPA: /pə.ˈloʊ.tə/

Danh từ sửa

pelota /pə.ˈloʊ.tə/

  1. Môn quần vợt pơ-lốt (trò chơi của người Basque).

Tham khảo sửa