Tiếng Anh Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

 • IPA: /ˈfɔr.məl/
  Hoa Kỳ

Tính từ Sửa đổi

formal /ˈfɔr.məl/

 1. Hình thức.
  a formal resemblance — giống nhau về hình thức
 2. Theo nghi lễ, theo thể thức, theo nghi thức, theo thủ tục; trang trọng.
 3. Đúng lễ thói, đúng luật lệ, ngay hàng thẳng lối.
  a formal garden — một khu vườn ngay hàng thẳng lối
 4. Chiếu lệ tính chất hình thức.
 5. Câu nệ hình thức, máy móc; kiểu cách; khó tính.
 6. Chính thức.
  a formal call — một cuộc thăm viếng chính thức, một cuộc thăm viếng theo nghi thức
 7. Chính quy
  Formal education — Giáo dục chính quy
  Formal training — Đào tạo chính quy
 8. (Triết học) Thuộc bản chất.
  formal cause — ý niệm

Trái nghĩa Sửa đổi

Đồng nghĩa Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi