Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

  • IPA: /ə.ˈfɪ.ʃəl/

  Hoa Kỳ  [ə.ˈfɪ.ʃəl]

Tính từSửa đổi

official /ə.ˈfɪ.ʃəl/

  1. (Thuộc) Chính quyền; (thuộc) văn phòng.
  2. Chính thức.
    an official statement — lời tuyên bố chính thức
  3. Trịnh trọng, theo nghi thức.
  4. (Y học) Để làm thuốc, dùng làm thuốc.

Danh từSửa đổi

official /ə.ˈfɪ.ʃəl/

  1. Viên chức, công chức.
  2. (Tôn giáo) Uỷ viên tài phán của giáo hội ((thường) official principal).

Tham khảoSửa đổi