Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

 • IPA: /ˈfɪk.sɜː/

Danh từSửa đổi

fixer /ˈfɪk.sɜː/

 1. Người đóng, người gắn, người lập, người đặt.
 2. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) , (thông tục) người hối lộ, người đút lót.

Tham khảoSửa đổi

Tiếng PhápSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Ngoại động từSửa đổi

fixer ngoại động từ /fik.se/

 1. Đóng vào, đính vào, gắn chặt vào.
  Fixer un tableau sur le mur — đóng bức tranh vào tường
 2. Đặt, lập; định cư.
  Fixer sa résidence — đặt chỗ ở
  Fixer les nomades — định cư dân du mục
 3. Làm cho (chuyên) chú vào.
  Fixer ses yeux — chú mắt vào
  Fixer quelqu'un à une occupation — làm cho ai chuyên chú vào một công việc
 4. Nhìn chòng chọc.
  Il me fixe dans les yeux — nó nhìn chòng chọc vào mắt tôi
 5. Cố định; cầm (màu), định hình.
  Fixer les couleurs sur un tissu — cầm (cố định) màu trên vải
  Fixer un cliché — (nhiếp ảnh) định hành một bản âm
  Une langue qui n'est pas encore fixée — một ngôn ngữ học chưa cố định hẳn
 6. Quyết định.
  Je ne suis pas encore fixé — tôi còn chưa quyết định
  Fixer un délai — định một kỳ hạn
  Fixer le sens d’un mot — xác định nghĩa một từ
  Fixer un prix — (quy) định một giá hàng

Tham khảoSửa đổi

Mục từ này còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)