Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ko˧˥ ɗḭ̈ʔŋ˨˩ko̰˩˧ ɗḭ̈n˨˨ko˧˥ ɗɨn˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ko˩˩ ɗïŋ˨˨ko˩˩ ɗḭ̈ŋ˨˨ko̰˩˧ ɗḭ̈ŋ˨˨

Tính từ sửa

cố định

 1. nguyên trạng thái không di động, không biến đổi.
  Chỗ cố định.
  Tài sản cố định

Động từ sửa

cố định

 1. Làm cho ở vào trạng thái cố định.
  Cố định chỗ xương gãy.
  Cố định chỗ ngồi.
  Cố định quân số.

Tham khảo sửa