Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

fired

  1. Quá khứphân từ quá khứ của fire

Chia động từSửa đổi