Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

fired

  1. Quá khứphân từ quá khứ của fire.

Chia động từSửa đổi