Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

fires

  1. Động từ fire chia ở ngôi thứ ba số ít.

Chia động từSửa đổi