Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

feints

  1. Động từ chia ở ngôi thứ ba số ít của feint

Chia động từSửa đổi