Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

enchants

  1. Động từ chia ở ngôi thứ ba số ít của enchant

Chia động từSửa đổi