Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

ears

  1. Động từ ear chia ở ngôi thứ ba số ít.

Chia động từSửa đổi