Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

dotes

  1. Động từ dote chia ở ngôi thứ ba số ít.

Chia động từSửa đổi