Tiếng PhápSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Ngoại động từSửa đổi

diriger ngoại động từ /di.ʁi.ʒe/

 1. Lái, hướng, dẫn, gửi đi.
  Diriger une barque — lái một chiếc thuyền
  Il me dirige vers la porte — anh ấy dẫn tôi ra cửa
  Diriger un paquet vers Hanoi — gửi một gói đồ đi Hà Nội
  Diriger son attention sur un point — hướng sự chú ý vào một điểm
 2. Lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy, quản lý; chủ trì.
  Diriger une action collective — lãnh đạo một công việc tập thể
  Diriger un orchestre — chỉ huy một dàn nhạc
  Diriger une usine — quản lý một nhà máy
  Diriger une réunion — chủ trì một cuộc họp

Trái nghĩaSửa đổi

Tham khảoSửa đổi