Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

deposes

  1. Động từ chia ở ngôi thứ ba số ít của depose

Chia động từSửa đổi