Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

copies

  1. Động từ copy chia ở ngôi thứ ba số ít.

Chia động từSửa đổi