Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

conjoins

  1. Động từ chia ở ngôi thứ ba số ít của conjoin

Chia động từSửa đổi