Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

  • IPA: /kən.ˈdʒɔɪn/

Động từSửa đổi

conjoin /kən.ˈdʒɔɪn/

  1. Kết giao, kết hợp, liên hiệp; nối, chắp lại.
    to conjoin two piece — nối hai mảnh
    two families conjoin — hai nhà kết giao với nhau về hôn nhân, hai nhà thông gia với nhau

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi