Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

[mə.ˈtɪr.i.əl]

Tính từSửa đổi

material /mə.ˈtɪr.i.əl/

 1. Vật chất.
  material world — thế giới vật chất
 2. (Thuộc) Thân thể, (thuộc) xác thịt.
 3. Hữu hình, cụ thể, thực chất.
  a material being — vật hữu hình
 4. Quan trọng, trọng đại, cần thiết.
  food is most material to man — thức ăn hết sức cần thiết đối với con người

Danh từSửa đổi

material /mə.ˈtɪr.i.əl/

 1. Chất, tài liệu, nguyên liệu, vật liệu.
  raw materials — nguyên liệu
  materials for a book — tài liệu để viết một cuốn sách
 2. Vải.

Tham khảoSửa đổi