Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

[ˌfən.də.ˈmɛn.tᵊl]

Tính từSửa đổi

fundamental /ˌfən.də.ˈmɛn.tᵊl/

  1. Cơ bản, cơ sở, chủ yếu.
    fundamental rules — những quy tắc cơ bản
  2. (Âm nhạc) Gốc.
    fundamental note — nốt gốc

Danh từSửa đổi

fundamental (thường) số nhiều /ˌfən.də.ˈmɛn.tᵊl/

  1. Quy tắc cơ bản; nguyên tắc cơ bản.
    the fundamentals of mathematics — những quy tắc cơ bản của toán học
  2. (Âm nhạc) Nốt gốc.

Tham khảoSửa đổi