Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

boos

  1. Động từ boo chia ở ngôi thứ ba số ít.

Chia động từSửa đổi