Tiếng Anh

sửa

Cách phát âm

sửa
 • IPA: /bɪ.ˈtwin/
  Hoa Kỳ

Giới từ

sửa

between /bɪ.ˈtwin/

 1. Giữa, ở giữa.
  between Hanoi and Pekin — giữa Hà nội và Bắc kinh
  a treaty was concluded between the two nations — một hiệp ước được ký kết giữa hai nước
  between you and me; between ourselves — nói riêng giữa chúng ta với nhau
 2. Trong khoảng.
  between five and six kilometres — trong khoảng năm, sáu kilômét
  between this and the this month — trong khoảng thời gian từ nay đến cuối tháng
 3. Nửa... nửa; vừa... vừa.
  what a strange piece of furniturel it's something between an armchair and a sofa — đồ đạc gì mà trông lạ thế này! nửa ra là ghế bành, nửa ra là trường kỷ

Thành ngữ

sửa

Phó từ

sửa

between /bɪ.ˈtwin/

 1. Ở giữa.
  to stand between — đứng giữa; xen vào, can thiệp vào (để điều đình, hoà giải...)

Thành ngữ

sửa

Tham khảo

sửa