Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɓe˧˥ tak˧˥ɓḛ˩˧ ta̰k˩˧ɓe˧˥ tak˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɓe˩˩ tak˩˩ɓḛ˩˧ ta̰k˩˧

Tính từ sửa

bế tắc

  1. Bị ngừng trệ, , không có lối thoát, không có cách giải quyết.
    Công việc đang bế tắc.
    Tư tưởng bế tắc.
    Thoát khỏi tình trạng bế tắc.

Tham khảo sửa