Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

believes

  1. Động từ believe chia ở ngôi thứ ba số ít.

Chia động từSửa đổi