Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

believed

  1. Quá khứphân từ quá khứ của believe.

Chia động từSửa đổi