Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
˧˥ ŋiʔiə˧˥kɔ̰˩˧ ŋiə˧˩˨˧˥ ŋiə˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
˩˩ ŋḭə˩˧˩˩ ŋiə˧˩kɔ̰˩˧ ŋḭə˨˨

Từ tương tự sửa

Tính từ sửa

có nghĩa

  1. Có tình cảm gắn bó, chung thuỷ, trước sau như một.
    Ăn ở có nghĩa.
    Con người có nghĩa.

Dịch sửa

Tham khảo sửa