Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɓɨt˧˥ɓɨ̰k˩˧ɓɨk˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɓɨt˩˩ɓɨ̰t˩˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

bứt

 1. Làm cho đứt lìa khỏi bằng cách giật mạnh.
  Bứt tóc.
  Trâu bứt dàm chạy rông.
 2. (Ph.) . Cắt cỏ, rạ, v. V.
  Bứt cỏ bằng liềm.
 3. (Kng.) . Tách lìa hẳn để đi nơi khác, làm việc khác.
  Bứt ra khỏi hàng.
  Bận quá không bứt ra được.

Dịch sửa

Tham khảo sửa