Tiếng Tây Ban NhaSửa đổi

Từ nguyênSửa đổi

Từ pieza.

Ngoại động từSửa đổi

empezar

  1. Bắt đầu.

Chia động từSửa đổi

Đồng nghĩaSửa đổi

Nội động từSửa đổi

empezar

  1. Bắt đầu.

Chia động từSửa đổi

Đồng nghĩaSửa đổi