Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

amounts

  1. Động từ amount chia ở ngôi thứ ba số ít.

Chia động từSửa đổi