Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

alternates

  1. Động từ alternate chia ở ngôi thứ ba số ít.

Chia động từSửa đổi