Tiếng Anh

sửa

Cách phát âm

sửa
  • IPA: /ˈæl.dʒə.brə/
  Hoa Kỳ

Từ nguyên

sửa

Từ tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha, hay tiếng Latinh Trung cổ, từ tiếng Ả Rập الجبر (al-jabr, “hội họp; bó lại những mảnh vỡ”), được sử dụng trong tựa sách quan trọng của al-Khwarizmi mang tên علم الجبر والمقابلة (ilm al-jabr wa’l-muqābala, “khoa học phục hồi và làm bằng với những gì tương ứng”).

Danh từ

sửa

algebra (đếm đượckhông đếm được; số nhiều algebras)

  1. (Toán học; không đếm được) Đại số học.
    linear algebra — đại số tuyến tính
  2. (Toán học) Cấu trúc gồm một tập hợp yếu tố cùng với những phép tínhquy tắc định rõ các biểu thức nào bằng nhau.
  3. (Toán học; không đếm được) Môn học nghiên cứu về những câu trúc này.

Từ dẫn xuất

sửa

Tiếng Hà Lan

sửa
Dạng bình thường
Số ít algebra
Số nhiều algebra's
Dạng giảm nhẹ
Số ít algebraatje
Số nhiều algebraatjes

Từ nguyên

sửa

Từ Tiếng Ả Rập al-jebr ("sự chữa")

Danh từ

sửa

algebra ? (số nhiều algebra's, giảm nhẹ algebraatje gt)

  1. đại số học: ngành toán học nghiên cứu một cách trừu tượng hệ thống số đếm và các phép tính giữa chúng, bao gồm cả một số chủ đề cao cấp như lý thuyết nhóm, lý thuyết vành, lý thuyết bất biến...

Đồng nghĩa

sửa

stelkunde

Từ dẫn xuất

sửa

algebraïsch

Tiếng Uzbek

sửa

Danh từ

sửa

algebra

  1. đại số.