Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Nội động từSửa đổi

advert nội động từ /æd.ˈvɜːt/

  1. Ám chỉ (nói hoặc viết); nói đến, kể đến.
  2. Tai hoạ, tai ương.

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi