Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

accused

  1. Quá khứphân từ quá khứ của accuse

Chia động từSửa đổi

Danh từSửa đổi

accused

  1. Bị cáo.

Tham khảoSửa đổi