Bản mẫu này chứa tất cả các bản mẫu đưa đề mục vào bài, không kể các trang đổi hướng.

Tiếng Arem sửa

Chữ Braille sửa

Chữ Chăm sửa

Chữ Kirin sửa

Cảnh báo: Tên hiển thị “<span class="Cyrl">Bản mẫu:*đề mục</span>” ghi đè tên hiển thị “<span style="font-family: 'Apple Symbols', 'Code2000', 'Code2001'; font-size: 200%; line-height: 1em;">Bản mẫu:*đề mục</span>” bên trên.

Chữ Hy Lạp sửa

Cảnh báo: Tên hiển thị “<span class="Grek">Bản mẫu:*đề mục</span>” ghi đè tên hiển thị “<span class="Cyrl">Bản mẫu:*đề mục</span>” bên trên.

Chữ Hangul sửa

Cảnh báo: Tên hiển thị “<span class="Hang KO" lang="ko">Bản mẫu:*đề mục</span>” ghi đè tên hiển thị “<span class="Grek">Bản mẫu:*đề mục</span>” bên trên.

Chữ Hán sửa

Chữ Hán giản thể sửa

Chữ Hán phồn thể sửa

Chữ Hiragana sửa

Chữ Nhật hỗn hợp sửa

Kun'yomi

Chữ Latinh sửa

On'yomi

Chữ Rune sửa

Chữ Tengwar sửa

Cảnh báo: Tên hiển thị “<span class="Teng">Bản mẫu:*đề mục</span>” ghi đè tên hiển thị “<span class="Hang KO" lang="ko">Bản mẫu:*đề mục</span>” bên trên.

Chữ Thái sửa

Cảnh báo: Tên hiển thị “<span class="Thai" lang="th">Bản mẫu:*đề mục</span>” ghi đè tên hiển thị “<span class="Teng">Bản mẫu:*đề mục</span>” bên trên.

Chữ hình nêm sửa

Cảnh báo: Tên hiển thị “<span class="Xsux" lang="sux" style="font-family: 'NeoAssyrianRAI', 'Code2000', 'Code2001'; font-size: 200%; line-height: 1em; ">Bản mẫu:*đề mục</span>” ghi đè tên hiển thị “<span class="Thai" lang="th">Bản mẫu:*đề mục</span>” bên trên.

Tiếng Ambrak sửa

Tiếng Ankave sửa

Tiếng Đông Abenaki sửa

Tiếng Afar sửa

Tiếng Aasax sửa

Tiếng Abau sửa

Tiếng Quảng Lâm sửa

Tiếng Amarasi sửa

Tiếng Tây Abenaki sửa

Tiếng Abkhaz sửa

Tiếng Abaza sửa

Từ viết tắt sửa

Tiếng Mã Lai Ambon sửa

Tiếng Aceh sửa

Tiếng Acholi sửa

Tiếng Ả Rập Hijazi sửa

Tiếng Ả Rập Síp sửa

Tiếng Acheron sửa

Tính từ sửa

Yếu tố sửa

Phó từ sửa

Tiếng Adygea sửa

Tiếng Adzera sửa

Tiếng Hamer-Banna sửa

Tiếng Amhara sửa

Tiếng War-Jaintia sửa

Tiếng Afrikaans sửa

Tiếng Argobba sửa

Tiếng Aghul sửa

Tiếng Ahom sửa

Cảnh báo: Tên hiển thị “<span class="Ahom" lang="aho">Bản mẫu:*đề mục</span>” ghi đè tên hiển thị “<span class="Xsux" lang="sux" style="font-family: 'NeoAssyrianRAI', 'Code2000', 'Code2001'; font-size: 200%; line-height: 1em; ">Bản mẫu:*đề mục</span>” bên trên.

Tiếng Akha sửa

Tiếng Äynu sửa

Tiếng Ainu sửa

Tiếng Ainu Kuril sửa

Tiếng Ainu Sakhalin sửa

Tiếng Aiton sửa

Tiếng Aari sửa

Tiếng Ả Rập Nam Levant sửa

Tiếng Akan sửa

Tiếng Aka-Jeru sửa

Tiếng Akkad sửa

Tiếng Araki sửa

Tiếng Kawésqar sửa

Tiếng Aleut sửa

Tiếng Amaimon sửa

Tiếng Alutor sửa

Tiếng Nam Altai sửa

Tiếng 'Are'are sửa

Tiếng Amuzgo sửa

Từ đảo chữ sửa

Tiếng Anh cổ sửa

Tiếng Anal sửa

Tiếng Jarawa sửa

Trái nghĩa sửa

Tiếng Anyi sửa

Tiếng Atong (Ấn Độ) sửa

Tiếng Ả Rập Sudan sửa

Tiếng Apinayé sửa

Tiếng Pucikwar sửa

Tiếng Apache Tây sửa

Tiếng Aparaí sửa

Tiếng Archi sửa

Tiếng Ả Rập sửa

Cảnh báo: Tên hiển thị “<span class="Arab" lang="ar">Bản mẫu:*đề mục</span>” ghi đè tên hiển thị “<span class="Ahom" lang="aho">Bản mẫu:*đề mục</span>” bên trên.

Tiếng Aram sửa

Tiếng Aragon sửa

Mạo từ sửa

Tiếng Ả Rập Ai Cập sửa

Tiếng Assiniboine sửa

Ngôn ngữ ký hiệu Mỹ sửa

Cảnh báo: Tên hiển thị “<span class="Sgnw">Bản mẫu:*đề mục</span>” ghi đè tên hiển thị “<span class="Arab" lang="ar">Bản mẫu:*đề mục</span>” bên trên. (tải về font chữ SignWriting)

Tiếng Assam sửa

Tiếng Asturias sửa

Tiếng Atsahuaca sửa

Tiếng Bắc Altai sửa

Tiếng Anuki sửa

Trợ động từ sửa

Tiếng Avar sửa

Tiếng Avesta sửa

Tiếng Kotava sửa

Tiếng Avokaya sửa

Tiếng Awngi sửa

Tiếng Awara sửa

Tiếng Aymara sửa

Tiếng Azerbaijan sửa

Tiếng Awing sửa

Tiếng Bashkir sửa

Tiếng Baloch sửa

Tiếng Bali sửa

Tiếng Bantawa sửa

Tiếng Bayern sửa

Tiếng Basaa sửa

Tiếng Bamum cổ sửa

Tiếng Barai sửa

Tiếng Bats sửa

Tiếng Baoule sửa

Tiếng Trung Bikol sửa

Tiếng Bench sửa

Tiếng Tara Baka sửa

Tiếng Budukh sửa

Tiếng Ba Na sửa

Tiếng Burunge sửa

Tiếng Beja sửa

Tiếng Belarus sửa

Tiếng Bemba sửa

Tiếng Bengal sửa

Tiếng Fogaha sửa

Tiếng Blagar sửa

Tiếng Bari sửa

Tiếng Balti sửa

Tiếng Bughotu sửa

Tiếng Bhil sửa

Tiếng Bukhara sửa

Tiếng Bhojpur sửa

Tiếng Edo sửa

Tiếng Tân Aram Do Thái Barzani sửa

Tiếng Burji sửa

Tiếng Balanta-Ganja sửa

Tiếng Itaŋikom sửa

Tiếng Bella Coola sửa

Tiếng Balanta-Kentohe sửa

Tiếng Pa'O sửa

Tiếng Thái Đen sửa

Tiếng Boon sửa

Tiếng Tây Tạng sửa

Tiếng Bosnia sửa

Tiếng Bishnupriya sửa

Tiếng Busa sửa

Tiếng Brâu sửa

Tiếng Breton sửa

Tiếng Brahui sửa

Tiếng Bru sửa

Tiếng Bodo (Ấn Độ) sửa

Tiếng Burushaski sửa

Tiếng Basketo sửa

Tiếng Baiso sửa

Tiếng Buryat sửa

Tiếng Bulgari sửa

Tiếng Pela sửa

Tiếng Bilen sửa

Tiếng Bisu sửa

Tiếng Ch'orti' sửa

Tiếng Kari'na sửa

Tiếng Catalan sửa

Tiếng Chachi sửa

Tiếng Nyah Kur sửa

Tiếng Mân Đông sửa

Tiếng Cebu sửa

Tiếng Séc sửa

Tiếng Chamorro sửa

Tiếng Chibcha sửa

Tiếng Chechen sửa

Tiếng Chagatai sửa

Tiếng Cahuilla sửa

Tiếng Mari sửa

Tiếng Choctaw sửa

Tiếng Denesuline sửa

Tiếng Cherokee sửa

Tiếng Slav Giáo hội cổ sửa

Tiếng Chuvash sửa

Tiếng Cheyenne sửa

Tiếng Soran sửa

Tiếng Chukot sửa

Tiếng Kavalan sửa

Phụ tố chu vi sửa

Yếu tố quanh sửa

Tiếng Chu Ru sửa

Tiếng Chăm Đông sửa

Tiếng Ashéninka Pajonal sửa

Tiếng Shor sửa

Tiếng Tấn sửa

Từ ghép sửa

Tiếng Chulym sửa

Tiếng Mạ sửa

cmavo sửa

Tiếng Mông Cổ cổ điển sửa

Tiếng Emberá-Chamí sửa

Tiếng M'Nông Trung sửa

Tiếng Quan Thoại sửa

Tiếng Cống sửa

Liên từ kết hợp sửa

Tiếng Chong sửa

Danh từ tập họp sửa

Tiếng Comanche sửa

Từ ghép sửa

Tiếng Cofán sửa

Liên từ sửa

Từ rút gọn sửa

Tiếng Comox sửa

Tiếng Copt sửa

Tiếng Cornwall sửa

Tiếng Corse sửa

Hệ từ sửa

Đồng động từ sửa

Tiếng Cowlitz sửa

Tiếng Hy Lạp Cappadocia sửa

Tiếng Phổ Hiền sửa

Tiếng Tatar Crưm sửa

Tiếng Cree đồng bằng sửa

Tiếng Anh Solombala sửa

Tiếng Chơ Ro sửa

Tiếng Carrier sửa

Tiếng Kaszëb sửa

Tiếng Chittagong sửa

Tiếng Chatino cao nguyên Tây sửa

Tiếng Co sửa

Tiếng Ashraaf sửa

Tiếng Cushit nguyên thuỷ sửa

Tiếng Wales sửa

Tiếng Huy sửa

Tiếng Knaan sửa

Tiếng Mân Trung sửa

Tiếng Dagbani sửa

Tiếng Dahalo sửa

Tiếng Dakota sửa

Tiếng Đan Mạch sửa

Tiếng Dargwa sửa

Tiếng Dabarre sửa

Biến cách sửa

Mạo từ hạn định sửa

Từ chỉ định sửa

Tính từ chỉ định sửa

Đại từ chỉ định sửa

Từ hạn định sửa

Tiếng Đức sửa

Định nghĩa sửa

Tiếng Dogrib sửa

Phương ngữ khác sửa

Tra cứu sửa

Tiếng Dinka sửa

Tiếng Zarma sửa

Tiếng Dolgan sửa

Tiếng Dahalik sửa

Tiếng Đông Can sửa

Tiếng Dogri sửa

Tiếng Dhivehi sửa

Tiếng Rukai sửa

Từ dẫn xuất sửa

Tiếng Hạ Sorb sửa

Tiếng Daasanach sửa

Tiếng Daur sửa

Tiếng Duun sửa

Tiếng Dawro sửa

Tiếng Eteocrete sửa

Tiếng Ai Cập bình dân sửa

Tiếng Ai Cập sửa

Tiếng Hy Lạp sửa

Tiếng El Molo sửa

Tiếng Elam sửa

Tiếng Nùng Vẻn sửa

Từ ghép sau sửa

Tiếng Enets rừng sửa

Tiếng Anh sửa

Tiếng Anh sửa

Tiếng Enets lãnh nguyên sửa

Tiếng Anh trung đại sửa

Quốc tế ngữ sửa

Tiếng Rohingya sửa

Tiếng Nhĩ Tô sửa

Tiếng Estonia sửa

Từ nguyên sửa

Tiếng Basque sửa

Tiếng Even sửa

Tiếng Evenk sửa

Thành ngữ sửa

Tiếng Ewe sửa

Tiếng Eyak sửa

Tiếng Faroe sửa

Tiếng Ba Tư sửa

Tiếng Nobiin sửa

Tiếng Fiji sửa

Tiếng Phần Lan sửa

Tiếng Fe'fe' sửa

Tiếng Fon sửa

Chia động từ sửa

Tiếng Pháp sửa

Tiếng Pháp trung đại sửa

Tiếng Franco-Provençal sửa

Tiếng Bắc Friesland sửa

Tiếng Tây Frisia sửa

Tiếng Fula sửa

Tiếng Friuli sửa

Furigana sửa

Tiếng Ga sửa

Tiếng Cám sửa

Tiếng Gagauz sửa

Tiếng Alekano sửa

Tiếng Gbanziri sửa

Tiếng Garre sửa

Tiếng Geʽez sửa

Tiếng Ghadames sửa

Tiếng Girirra sửa

Tiếng Kiribati sửa

Tiếng Gimi (Goroka) sửa

gismu sửa

Tên người sửa

Tiếng Gael Scotland sửa

Tiếng Nanai sửa

Tiếng Ireland sửa

Tiếng Galicia sửa

Tiếng Gilak sửa

Tiếng Man sửa

Tiếng Westrobothnian sửa

Tiếng Thụy Điển cổ sửa

Tiếng Gamo sửa

Tiếng Franken Trung sửa

Tiếng Đức Đông Trung sửa

Tiếng Hy Lạp thời Mycenae sửa

Tiếng Guanche sửa

Tiếng Gofa sửa

Tiếng Đức cao địa cổ sửa

Tiếng Goth sửa

Tiếng Gorowa sửa

Tiếng Hy Lạp cổ sửa

Tiếng Guaraní sửa

Tiếng Garo sửa

Tiếng Đức Alemanni sửa

Tiếng Gujarat sửa

Tiếng Gumuz sửa

Tiếng Gun sửa

Tiếng Kalam sửa

Tiếng Gwichʼin sửa

Tiếng Gawar-Bati sửa

Tiếng Haida sửa

Tiếng Hajong sửa

Tiếng Khách Gia sửa

Tiếng Hà Lăng sửa

Phiên âm Hán–Việt sửa

Tiếng Hawaii sửa

Tiếng Hazara sửa

Tiếng Do Thái sửa

Tiếng Hindi sửa

Tiếng Haiti sửa

Tiếng Hausa sửa

Tiếng Serbia-Croatia sửa

Tiếng Hadiyya sửa

Tiếng Hitti sửa

Tiếng A-Hmao sửa

Bản mẫu:-hmn-

Tiếng Chhattisgarh sửa

Tiếng Hà Nhì sửa

Tiếng Mông Xanh sửa

Tiếng Hanunoo sửa

Tiếng Pọng sửa

Tiếng Ho sửa

Từ đồng âm sửa

Tiếng Hozo sửa

Tiếng Hrê sửa

Tiếng H'roi sửa

Tiếng Croatia sửa

Tiếng Hunsrik sửa

Tiếng Thượng Sorb sửa

Tiếng Tương sửa

Tiếng Hungary sửa

Tiếng Hupa sửa

Tiếng Tsat sửa

Tiếng Halkomelem sửa

Tiếng Hunzib sửa

Tiếng Armenia sửa

Tiếng Ibibio sửa

Tiếng Bih sửa

Tiếng Ibaloi sửa

Tiếng Igbo sửa

Tiếng Ede Idaca sửa

Thành ngữ sửa

Tiếng Ido sửa

Tiếng Igala sửa

Động từ không ngôi sửa

Tiếng Prakrit Ashoka sửa

Tiếng Lô Lô sửa

Tiếng Inuktitut sửa

Tiếng Ili Turki sửa

Tiếng Ilokano sửa

Tiếng Lashi sửa

Tiếng Bổ trợ Quốc tế sửa

Tiếng Indonesia sửa

Tính từ bất định sửa

Mạo từ bất định sửa

Trung tố sửa

Wikipedia tiếng Việt có bài viết về:
Wikipedia logo
Wikipedia logo
Wikipedia có thể loại về:

Tiếng Ingush sửa

Thán từ sửa

Từ nghi vấn sửa

Nội động từ sửa

Tiếng Inor sửa

Tiếng Chiwere sửa

Tiếng Inupiaq sửa

Tiếng Iraqw sửa

Tiếng Isnag sửa

Tiếng Esan sửa

Tiếng Iceland sửa

Tiếng Ý sửa

Tiếng Ưu Miền sửa

Tiếng Ingria sửa

Tiếng Jacaltec sửa

Tiếng Java sửa

Tiếng Nefusa sửa

Tiếng Lojban sửa

Tiếng Krymchak sửa

Tiếng Tat-Do Thái sửa

Tiếng Jiiddu sửa

Tiếng Jeju sửa

Tiếng Nhật sửa

Tiếng Ba Tư-Do Thái sửa

Tiếng Jaqaru sửa

Tiếng Gia Rai sửa

Tiếng Ả Rập-Do Thái sửa

Tiếng Nữ Chân sửa

Tiếng Karakalpak sửa

Tiếng Kabyle sửa

Tiếng Kachin sửa

Tiếng Greenland sửa

Tiếng Kannada sửa

Kanji sửa

Tiếng Kashmir sửa

Tiếng Gruzia sửa

Tiếng Kanuri sửa

Tiếng Java cổ sửa

Tiếng Kazakh sửa

Tiếng Kabardia sửa

Tiếng Kabiye sửa

Tiếng Khanty sửa

Tiếng Tem sửa

Tiếng Koch sửa

Tiếng Karaim sửa

Tiếng Kuy sửa

Tiếng Ket sửa

Tiếng Korku sửa

Tiếng Kutch sửa

Tiếng Kaingang sửa

Tiếng Khasi sửa

Tiếng Lự sửa

Tiếng Khmer sửa

Tiếng Khvarshi sửa

Tiếng Khowar sửa

Tiếng Kickapoo sửa

Tiếng Gikuyu sửa

Tiếng Tofa sửa

Tiếng Kyrgyz sửa

Tiếng Khakas sửa

Tiếng Khinalug sửa

Tiếng Kháng sửa

Tiếng Pwo Đông sửa

Tiếng Kashaya sửa

Tiếng Khalaj sửa

Tiếng Nam Động sửa

Tiếng Kâte sửa

Tiếng Paharia Kumarbhag sửa

Tiếng Kurmanji sửa

Tiếng Turk Khorasan sửa

Tiếng Komi-Permyak sửa

Tiếng Konkan sửa

Tiếng Triều Tiên sửa

Tiếng Karajá sửa

Tiếng K'Ho sửa

Tiếng Komi-Zyrian sửa

Tiếng Kobon sửa

Tiếng Koryak sửa

Tiếng Kakabai sửa

Tiếng Karachay-Balkar sửa

Tiếng Krio sửa

Tiếng Karelia sửa

Tiếng Khamyang sửa

Tiếng Karen S'gaw sửa

Tiếng Cơ Tu sửa

Tiếng Juǀ'hoan sửa

Tiếng Auhelawa sửa

Tiếng Kumyk sửa

Tiếng Kurd sửa

Tiếng Kwak'wala sửa

Tiếng Konso sửa

Tiếng Khmer Surin sửa

Tiếng Khang Gia sửa

Tiếng Ca Dong sửa

Tiếng Karao sửa

Tiếng Tây Kayah sửa

Tiếng Kikai sửa

Tiếng Ladino sửa

Tiếng Lahnda sửa

Tiếng Lào sửa

Tiếng Latinh sửa

Tiếng Latvia sửa

Tiếng Lak sửa

Tiếng Lawa Tây sửa

Tiếng Lepcha sửa

Cảnh báo: Tên hiển thị “<span class="Lepc" lang="lep" style="font-family: 'Noto Sans Lepcha', 'Mingzat'; line-height: 1em; ">Bản mẫu:*đề mục</span>” ghi đè tên hiển thị “<span class="Hang KO" lang="ko">Bản mẫu:*đề mục</span>” bên trên.

Tiếng Lezgi sửa

Tiếng La Ha sửa

Tiếng La Hủ sửa

Tiếng Hlai sửa

Tiếng Liguria sửa

Tiếng Limburg sửa

Tiếng Libido sửa

Tiếng Litva sửa

Tiếng Livonia sửa

Tiếng Lakota sửa

Tiếng Ladin sửa

Tiếng Lombard sửa

Tiếng Lanoh sửa

lujvo sửa

Tiếng Luo sửa

Tiếng Lushootseed sửa

Tiếng Luwati sửa

Tiếng Lawa Đông sửa

Tiếng Lyngngam sửa

Tiếng Marshall sửa

Tiếng Maithil sửa

Tiếng Malayalam sửa

Tiếng Marathi sửa

Tiếng Maasai sửa

Tiếng Ye'kwana sửa

Tiếng Moksha sửa

Tiếng Dizi sửa

Tiếng Mende sửa

Từ ghép trung sửa

Tiếng Creole Mauritius sửa

Tiếng Morokodo sửa

Tiếng Magar Đông sửa

Tiếng Mogholi sửa

Tiếng Miami sửa

Tiếng Mi'kmaq sửa

Tiếng Mixtec Chayuco sửa

Tiếng Paharia Sauria sửa

Tiếng Karbi sửa

Tiếng Macedoni sửa

Tiếng Mokil sửa

Tiếng Sán Chay sửa

Tiếng Malagasy sửa

Tiếng Malta sửa

Tiếng Mao Nam sửa

Tiếng Mãn Châu sửa

Cảnh báo: Tên hiển thị “<span class="Mong">Bản mẫu:*đề mục</span>” ghi đè tên hiển thị “<span class="Lepc" lang="lep" style="font-family: 'Noto Sans Lepcha', 'Mingzat'; line-height: 1em; ">Bản mẫu:*đề mục</span>” bên trên.

Tiếng Manipur sửa

Tiếng Môn sửa

Tiếng Mân Bắc sửa

Tiếng Mansi sửa

Tiếng Mông Cổ sửa

Cảnh báo: Tên hiển thị “<span class="Cyrl">Bản mẫu:*đề mục</span>” ghi đè tên hiển thị “<span class="Mong">Bản mẫu:*đề mục</span>” bên trên.

Tiếng Magar Tây sửa

Tiếng Maori sửa

Tiếng Maranao sửa

Tiếng Dadibi sửa

Tiếng Tây Makian sửa

Tiếng Manggarai sửa

Tiếng Mã Lai sửa

Tiếng Mator sửa

Tiếng Mường sửa

Đa ngữ sửa

Biến đổi âm sửa

Tiếng Yaaku sửa

Tiếng Miyako sửa

Tiếng Kohistan sửa

Tiếng Miranda sửa

Tiếng Marwar sửa

Tiếng Mông Trắng sửa

Tiếng Mozarab sửa

Tiếng Miến Điện sửa

Tiếng Bambassi sửa

Tiếng Erzya sửa

Tiếng Berber Bắc Sahara sửa

Tiếng Mazandaran sửa

Tên sửa

Tiếng Mân Nam sửa

Tiếng Napoli sửa

Tiếng Nauru sửa

Tiếng Navajo sửa

Tiếng Nam Ndebele sửa

Tiếng Nahuatl cổ điển sửa

Tiếng Bắc Ndebele sửa

Tiếng Hạ Đức sửa

Tiếng Ndogo sửa

Tiếng Negidal sửa

Tiếng Na Miểu sửa

Tiếng Nepal sửa

Tiếng Newa sửa

Tiếng Nahuatl Temascaltepec sửa

Tiếng Nganasan sửa

Tiếng Niue sửa

Tiếng Nivkh sửa

Tiếng Angami sửa

Tiếng Hà Lan sửa

Danh từ sửa

*đề mục

  1. Dạng số nhiều của woord


Động từ sửa

*đề mục

  1. Lối trình bày thì hiện tại ở ngôi thứ nhất số ít của doen hoặc với jij/je đảo pha
  2. Lối mệnh lệnh của doen


Động từ sửa

*đề mục

  1. Động từ chia ở ngôi thứ nhất số ít của {{{1}}}
  2. Lối mệnh lệnh của {{{1}}}

Tiếng Na Uy (Nynorsk) sửa

Tiếng ǃXóõ sửa

Tiếng Na Uy (Bokmål) sửa

Tiếng Bắc Thái sửa

Tiếng Nogai sửa

Tiếng Bắc Âu cổ sửa

Tiếng Na Uy sửa

Danh từ sửa

Tiếng Norman sửa

Tiếng Narua sửa

Số từ sửa

Tiếng Nguồn sửa

Tiếng Nùng sửa

Tiếng Nạp Tây sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Tiếng Orok sửa

Tiếng Oroch sửa

Tiếng Ocaina sửa

Tiếng Oc sửa

Tiếng Hà Lan cổ sửa

Tiếng Frisia cổ sửa

Tiếng Gruzia cổ sửa

Tiếng Ojibwe sửa

Tiếng Nhật cổ sửa

Tiếng Triều Tiên trung đại sửa

Tiếng Okinoerabu sửa

Tiếng Triều Tiên cổ sửa

Tiếng Omok sửa

Tiếng Oroqen sửa

Tiếng Oriya sửa

Tiếng Oromo sửa

Tiếng Slav Đông cổ sửa

Tiếng Osage sửa

Tiếng Ossetia sửa

Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Ottoman sửa

Tiếng Turk cổ sửa

Tiếng Duy Ngô Nhĩ cổ sửa

Tiếng Övdal sửa

Tiếng Wayampi sửa

Tiếng Koonzime sửa

Tiếng Pa Kô sửa

Tiếng Kapampangan sửa

Tiếng Punjab sửa

Tiếng Papiamento sửa

Từ tương tự sửa

Trợ từ sửa

Động tính từ sửa

Mạo từ bộ phận sửa

Tiếng Palau sửa

Tiếng Pawnee sửa

Tiếng Pnar sửa

Tiếng Bố Y sửa

Tiếng Palaung Ruching sửa

Tiếng Pa Dí sửa

Tiếng Bảo An sửa

Đại từ nhân xưng sửa

Tiếng Ả Rập Juba sửa

Tiếng Càn-đà-la sửa

Tiếng Pangwala sửa

Tiếng Phake sửa

Tiếng Phalura sửa

Tiếng Phu Thái sửa

Tiếng Mã Liềng sửa

Địa danh sửa

Tiếng Pilagá sửa

Tiếng Pali sửa

Tiếng Shina Kohistan sửa

Tiếng Palaung Shwe sửa

Tiếng Palawano Brooke's Point sửa

Tiếng Hy Lạp Pontos sửa

Tiếng Ba Lan sửa

Tiếng Bồ Đào Nha sửa

Tiếng Popoluca cao nguyên sửa

Tính từ sở hữu sửa

Yếu tố sau sửa

Tiếng Polabia sửa

Tiếng Pipil sửa

Tính từ riêng sửa

Danh từ riêng sửa

Tiếng Prakrit Niya sửa

Tiền tố sửa

Giới từ sửa

Tiếng Parauk sửa

Từ ghép trước sửa

Cách phát âm sửa

Đại từ sửa

Tục ngữ sửa

Dấu câu sửa

Tiếng Pashtun sửa

Tiếng Pwo Tây sửa

Tiếng Pwo Bắc sửa

Tiếng Thổ Dục Hồn sửa

Tiếng Thác Bạt sửa

Tiếng Yukaghir nguyên thuỷ sửa

Tiếng Quechua sửa

Trích dẫn sửa

Tiếng Qashqai sửa

Tiếng Quenya sửa

Tiếng Camling sửa

Tiếng Ê Đê sửa

rafsi sửa

Tiếng Canela sửa

Tiếng Rapa Nui sửa

Tiếng Raute sửa

Tiếng Palaung Rumai sửa

Từ láy sửa

Tham khảo sửa

Đại từ phản thân sửa

Động từ phản thân sửa

Tiếng Rendille sửa

Đại từ quan hệ sửa

Tiếng Romagnol sửa

Tiếng Ra Glai Nam sửa

Tiếng Tarifit sửa

Tiếng Rakhine sửa

Tiếng Rangpur sửa

Tiếng Kalo Phần Lan sửa

Tiếng Domari sửa

Tiếng Rơ Măm sửa

Tiếng Marma sửa

Tiếng Bồ Đào Nha cổ sửa

Tiếng Ra Glai Bắc sửa

Tiếng Romansh sửa

Tiếng Digan sửa

Tiếng Rumani sửa

Tiếng Rusyn sửa

Tiếng Istria Rumani sửa

Tiếng Aromania sửa

Tiếng Moglena-Rumani sửa

Tiếng Nga sửa

Chuyển tự sửa

Tiếng Rutul sửa

Tiếng Okinawa sửa

Tiếng Fox sửa

Tiếng Yakut sửa

Tiếng Yuri sửa

Tiếng Phạn sửa

Tiếng Santal sửa

Tiếng Sabüm sửa

Tiếng Shina sửa

Tiếng Sicily sửa

Tiếng Xơ Đăng sửa

Xem thêm sửa

Tiếng Seri sửa

Tiếng Senni Koyraboro sửa

Tiếng Ireland cổ sửa

Ngôn ngữ ký hiệu sửa

Tiếng Samogitia sửa

Tiếng Sebat Bet Gurage sửa

Tiếng Kundal Shahi sửa

Tiếng Shan sửa

Tiếng Ả Rập Tchad sửa

Tiếng Tachawit sửa

Tiếng Sidamo sửa

Cách ra dấu sửa

Tiếng Sinhala sửa

Tiếng Siwi sửa

Tiếng Sami Kildin sửa

Tiếng Tích Bá sửa

Cảnh báo: Tên hiển thị “<span class="Mong">Bản mẫu:*đề mục</span>” ghi đè tên hiển thị “<span class="Cyrl">Bản mẫu:*đề mục</span>” bên trên.

Tiếng Slav nguyên thuỷ sửa

Tiếng Slovak sửa

Tiếng Salar sửa

Tiếng Slovene sửa

Tiếng Nam Sami sửa

Tiếng Bắc Sami sửa

Tiếng Sami Inari sửa

Tiếng Samoa sửa

Tiếng Sami Skolt sửa

Tiếng Shona sửa

Tiếng Tây Ban Nha sửa

Tiếng Albani sửa

Tiếng Sora sửa

Tiếng Sardegna sửa

Tiếng Tsuut'ina sửa

Tiếng Semnam sửa

Tiếng Swazi sửa

Tiếng Saho sửa

Tiếng Xtiêng sửa

Tiếng Saanich sửa

Tiếng Siltʼe sửa

Tiếng Tatar Siberia sửa

Liên từ phụ thuộc sửa

Hậu tố sửa

Tiếng Chứt sửa

Tiếng Đông Hương sửa

Tiếng Scots sửa

Tiếng Saek sửa

Tiếng Saraiki sửa

Tiếng Sindh sửa

Tiếng Thái Tống sửa

Tiếng Sogdia sửa

Cảnh báo: Tên hiển thị “<span class="Sogd" lang="sog" style="font-family: 'Noto Sans Sogdian'; line-height: 1em; ">Bản mẫu:*đề mục</span>” ghi đè tên hiển thị “<span class="Mong">Bản mẫu:*đề mục</span>” bên trên.

Tiếng Somali sửa

Tiếng Nam Thái sửa

Tiếng Sunda sửa

Tiếng Sumer sửa

Cảnh báo: Tên hiển thị “<span class="Xsux" lang="sux" style="font-family: 'NeoAssyrianRAI', 'Code2000', 'Code2001'; font-size: 200%; line-height: 1em; ">Bản mẫu:*đề mục</span>” ghi đè tên hiển thị “<span class="Sogd" lang="sog" style="font-family: 'Noto Sans Sogdian'; line-height: 1em; ">Bản mẫu:*đề mục</span>” bên trên.

Tiếng Swahili sửa

Tiếng Comoros Maore sửa

Tiếng Thụy Điển sửa

Tiếng Thủy sửa

Tiếng Sokna sửa

Tiếng Syria sửa

Tiếng Nenets rừng sửa

Âm tiết sửa

Đồng nghĩa sửa

Tiếng Seze sửa

Tiếng Silesia sửa

Tiếng Tabasaran sửa

Tiếng Tahiti sửa

Tiếng Tamil sửa

Tiếng Tatar sửa

Tiếng Tammari sửa

Tiếng Toda sửa

Tiếng Emberá-Tadó sửa

Tiếng Telugu sửa

Tiếng Tetum sửa

Tiếng Ternate sửa

Tiếng Tajik sửa

Tiếng Tagalog sửa

Tiếng Tigre sửa

Tiếng Thái Lai sửa

Tiếng Thái sửa

Cảnh báo: Tên hiển thị “<span class="Thai" lang="th">Bản mẫu:*đề mục</span>” ghi đè tên hiển thị “<span class="Xsux" lang="sux" style="font-family: 'NeoAssyrianRAI', 'Code2000', 'Code2001'; font-size: 200%; line-height: 1em; ">Bản mẫu:*đề mục</span>” bên trên.

Tiếng Thavưng sửa

Tiếng Tigrinya sửa

Tiếng Tsakhur sửa

Tiếng Klingon sửa

Tiếng Tlingit sửa

Tiếng Talysh sửa

Tiếng Tuareg sửa

Tiếng Toki Pona sửa

Tiếng Tonga sửa

Tiếng Thổ sửa

Tiếng Tok Pisin sửa

Tiếng Tupi sửa

Tiếng Tunni sửa

Ngoại động từ sửa

Dịch sửa

Chuyển tự sửa

Tiếng Dukha sửa

Tiếng Kyrgyz Phú Dụ sửa

Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Anatolia cổ sửa

Tiếng Turk nguyên thuỷ sửa

Tiếng Soyot sửa

Tiếng Kok Borok sửa

Tiếng Torwali sửa

Tiếng Tsakonia sửa

Tiếng Tausug sửa

Tiếng Isan sửa

Tiếng Turkmen sửa

Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ sửa

Tiếng Alchuka sửa

Tiếng Bala sửa

Tiếng Kili sửa

Tiếng Kyakala sửa

Tiếng Solon sửa

Tiếng Tangut sửa

Tiếng Thracia sửa

Tiếng Kayapó sửa

Tiếng Ơ Đu sửa

Tiếng Tay Dọ sửa

Tiếng Tày Sa Pa sửa

Tiếng Tuva sửa

Tiếng Tày sửa

Tiếng Talossa sửa

Tiếng Tamazight Trung Atlas sửa

Tiếng Ubykh sửa

Tiếng Udihe sửa

Tiếng Udi sửa

Tiếng Udmurt sửa

Tiếng Ugarit sửa

Tiếng Ugong sửa

Tiếng Duy Ngô Nhĩ sửa

Tiếng Ukraina sửa

Cảnh báo: Tên hiển thị “<span class="Cyrl">Bản mẫu:*đề mục</span>” ghi đè tên hiển thị “<span class="Thai" lang="th">Bản mẫu:*đề mục</span>” bên trên.

Tiếng Ulch sửa

Không xác định sửa

Tiếng Mundari sửa

Tiếng Urdu sửa

Tiếng Komi cổ sửa

Ghi chú sử dụng sửa

Tiếng Ushojo sửa

Tiếng Urum sửa

Tiếng Uzbek sửa

Tiếng Nam Uzbek sửa

Tiếng Vai sửa

Tiếng Varli sửa

Tiếng Veps sửa

Động từ sửa

Tiếng Việt sửa

Tiếng Việt trung cổ sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Tiếng Volapük sửa

Tiếng Vot sửa

Tiếng Wakhi sửa

Tiếng Alagwa sửa

Tiếng Hocak sửa

Tiếng Kw'adza sửa

Tiếng Wallon sửa

Tiếng Wambule sửa

Tiếng Wintu sửa

Tiếng Wobé sửa

Tiếng Wolof sửa

Tiếng Ngũ Đồn sửa

Tiếng Ngô sửa

Tiếng Wymysorys sửa

Tiếng Aghwan sửa

Tiếng Kalmyk sửa

Tiếng Xamtanga sửa

Tiếng Aquitani sửa

Tiếng Kamassia sửa

Tiếng Bactria sửa

Tiếng Bulgar sửa

Tiếng Armenia cổ sửa

Tiếng Khwarezm sửa

Cảnh báo: Tên hiển thị “<span class="Chrs" lang="xco" style="font-family: 'Noto Sans Chorasmian'; line-height: 1em; ">Bản mẫu:*đề mục</span>” ghi đè tên hiển thị “<span lang="vi" class="Hani" style="font-size: 150%; line-height: 1em;">Bản mẫu:*đề mục</span>” bên trên.

Tiếng Chuvan sửa

Tiếng Dacia sửa

Tiếng Ebla sửa

Tiếng Mongghul sửa

Tiếng Mangghuer sửa

Tiếng Mông Cổ nguyên thuỷ sửa

Tiếng Nhu Nhiên sửa

Tiếng Xhosa sửa

Tiếng Khùa sửa

Tiếng Lycia sửa

Tiếng Luwi sửa

Tiếng Elymi sửa

Tiếng Mingrelia sửa

Tiếng Macedoni cổ đại sửa

Tiếng Kanakanavu sửa

Tiếng Mông Cổ trung đại sửa

Tiếng Phrygia sửa

Tiếng Pumpokol sửa

Tiếng Karakhanid sửa

Tiếng Arin sửa

Tiếng Saba sửa

Tiếng Assan sửa

Tiếng Tochari A sửa

Tiếng Umbria sửa

Tiếng Oirat sửa

Cảnh báo: Tên hiển thị “<span class="Mong">Bản mẫu:*đề mục</span>” ghi đè tên hiển thị “<span class="Chrs" lang="xco" style="font-family: 'Noto Sans Chorasmian'; line-height: 1em; ">Bản mẫu:*đề mục</span>” bên trên.

Tiếng Yaghnob sửa

Tiếng Tây Yugur sửa

Tiếng Yakkha sửa

Tiếng Yevan sửa

Tiếng Yiddish sửa

Tiếng Yidiny sửa

Tiếng Bắc Yukaghir sửa

Tiếng Mông Cổ Khamnigan sửa

Tiếng Maay sửa

Tiếng Yonaguni sửa

Tiếng Yoruba sửa

Tiếng Yoron sửa

Tiếng Yoy sửa

Tiếng Quảng Đông sửa

Tiếng Nenets lãnh nguyên sửa

Tiếng Nam Tư sửa

Tiếng Maya Yucatán sửa

Tiếng Yugh sửa

Tiếng Nam Yukaghir sửa

Tiếng Đông Yugur sửa

Tiếng Zenaga sửa

Tiếng Tráng sửa

Tiếng Tráng Nông sửa

Tiếng Trung Quốc sửa

Cảnh báo: Tên hiển thị “<span class="Hani" lang="zh">Bản mẫu:*đề mục</span>” ghi đè tên hiển thị “<span class="Mong">Bản mẫu:*đề mục</span>” bên trên.

Tiếng Trung Quốc cổ sửa

Tiếng Taz sửa

Tiếng Đường Uông sửa

Tiếng Koibal sửa

Tiếng Turk Khorezm sửa

Tiếng Kott sửa

Tiếng Khiết Đan sửa

Tiếng Khazar sửa

Tiếng Mã Lai sửa

Tiếng Mazury sửa

Tiếng Ba Lan cổ sửa

Tiếng Slovincia sửa

Tiếng Mảng sửa

Tiếng Mangas sửa

Tiếng Zulu sửa

Tiếng Tráng Đức Tĩnh sửa

Tiếng Zazaki sửa